Състоянието на площадката за игра в двора на детската градина, филиал на ДГ „Роза“ - Ново село ще бъде поставено в питане утре

Възложени са за ремонт са 14 детски площадки в Русе

Възложени са за ремонт са 14 детски площадки. Това става ясно от отчета на отдел „Екология“ на Община Русе за отминалата седмица.

Направена е проверка по отношение на електрозахранването на трите места, предложени на МОСВ, за доставяне на измервателната станция за въздуха от община Белене.

Проверена е дейността на сепариращата инсталация за битови отпадъци.

Сподели: