блок-Бистрица-1

Възложено е проектирането на основните ремонти на ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Хан Крум“, ул. „Згориград“ и ул. „Бистрица“

Възложено е проектирането на основните ремонти на ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Хан Крум“, ул. „Згориград“ и ул. „Бистрица“. След предоставянето на инвестиционните проекти, съгласуването им с компетентните институции, одобряването им и издаването на разрешения за строеж, ремонтните дейности ще бъдат стартирани;

Проведе се среща между Община Русе, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и ръководителя на т.нар. Воден цикъл за разясняване напредъка на проекта и начините за възстановяване на настилките от страна на експлоатационното дружество, във връзка с инвестиционно намерение на Община Русе за изпълнение на основен ремонт на уличната мрежа.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Сподели: