Възможностите за нови инициативи на университетско, общинско и регионално ниво бяха обсъдени с председателя на Тараклийски район

Възможностите за нови инициативи на университетско, общинско и регионално ниво бяха обсъдени с председателя на Тараклийски район

Днес Иван Паслар, председател на Тараклийски район, Молдова, беше на работно посещение в Русенския университет. Заедно с ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев дискутираха плана за съвместна работа през новата година. Бяха обсъдени възможностите за нови инициативи на университетско, общинско и регионално ниво.

На срещата присъстваха още и доц. д-р Десислава Атанасова, зам-ректор по интернационализация и комуникационна политика, проф. д-р Красимир Мартев, директор на дирекция „Чуждестранни студенти“ и доц. д-р Павел Витлеемов, ръководител на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“.

Доц.  Витлеемов,м изрази натрупаните добри впечатления от първите студенти, които се обучават по специалност „Бизнес мениджмънт“ в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“. Студентите се справят отлично с преподавания им материал, добави доц. Витлеемов. Към настоящия момент обучението е в дистанционна форма, но ректорът увери г-н Паслар, че веднага щом е възможно младежите ще пристигнат в Русенския университет.  

По време на срещата бяха обсъдени още и възможностите за разкриване на нови специалности в различни професионални направления.

Сподели: