Възможностите за развитие на биоземеделие в Русенско бяха обсъдени на днешното заседание на съвместната българо-румънска земеделска работна група

Възможностите за развитие на биоземеделие в Русенско бяха обсъдени на днешното заседание на съвместната българо-румънска земеделска работна група

Възможностите за развитие на биоземеделие в Русенско бяха обсъдени на днешното заседание на съвместната българо-румънска земеделска работна група. Заседанието се проведе в Ценово, а след това последва и посещение на терен в „Агрола Фрутс“ ООД в Новград. Срещата бе водена от заместник областния управител на Русе Георги Георгиев. Припомняме, че от август месец тази година той пое председателството на комисията. „Селското стопанство е отрасъл със стратегическо значение както за региона, така за държавата, а производството на висококачествени екологични продукти постепенно заема все по-голям дял в този сектор. Това превръща биологичното земеделие в актуална тема и част от дневния ред на държавните политики в областта на производството на храни и същевременно поставя въпроса за необходимостта от повече инвестиции от подобен род“, заяви Георгиев. Той определи предприятието като пример не само за успешен бизнес и висока предприемаческа култура, но и за отговорността към обществото в условията на редица продоволствени предизвикателства. Също така заместник областният управител сподели, че има много неразрешени проблеми, като опазването на околната среда и борбата с промените в климата. Той посочи, че за тяхното разрешаване са налага обединяване на усилията и намиране на правилните подход и комбинации за постигане на ефективно и устойчиво земеделие, което да гарантира продоволствена сигурност и максимално високото ниво на удовлетвореност на потребителите. „Това налага и задълбочаване на връзката между земеделие, бизнес и наука, което от своя страна превръща биологичното отглеждане на всякакъв вид култури и в индустрия на бъдещето. Не по-малко внимание трябва да отделяме и на завършения цикъл на производство, който в условията на динамично развиващата се среда, в която живеем, е сред основните предпоставки за спестяване на материален и времеви ресурс, а от там и до осигуряване на възможност за продажба на по-ниски цени на крайния потребител“, каза Георги Георгиев. Той посочи и необходимостта от обсъждане на възможностите за реализация на конкретни съвместни проекти в сферата на земеделието, които биха допринесли за засилване на икономическите връзки между България и Румъния. „Земеделието и особено екоземеделието имат сериозен експортен потенциал, който трябва да бъде използван, като ускорител на двустранните търговски взаимоотношения, а също и за излизането на нови стратегически пазари“, подчерта Георгиев и обърна внимание, че в негово лице и в това на администрацията всеки подобен проект ще срещне подкрепа.

Заседанието бе организирано от Областна администрация – Русе, Община Ценово и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

Фирма „Агрола Фрутс“ ООД работи в областта на отглеждането, преработката и търговията на замразени органични плодове. Предприятието разполага с модерна производствена база в с. Новград, простираща се на площ от 3800 кв.м. и преработвателен капацитет от 1000 тона замразен продукт. Гамата от продукти включва вишни, сини сливи и кайсии. Предприятието притежава най-съвременна техника за преработка и замразяване на плодове. То разполага с машини за измиване, подсушаване, отделяне на костилки и прецизно калибриране на плодовете. В производството се използва най-съвременната технология чрез флуидизация. Благодарение на IQF (Indiviual Quick Freeze ) тунел, плодовете се замразяват шоково до -45°С. Така те запазват своя външен вид и хранителните и вкусови качества на 90%. За да се гарантира производството са инсталирани два генератора за поддържане на непрекъснат режим на работа на всички машини и оборудване. Фабриката разполага и със собствена пречиствателна станция. Няма как да не бъде отбелязан и фактът, че от фирмата обработват над 4000 дка биологично сертифицирани насаждения от вишни, кайсии, сливи и лешници. Подробностите за фирмата бяха представени от нейния управител Георги Пейчев.

Предприятието е създадено с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ и съответно подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Сред гостите на съвместната комисия бяха още областният управител на Силистра Минчо Йорданов, неговият заместник Илиян Великов, заместник-кметът на Община Ценово Ваня Игнатова, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ в Русе Владимир Тедески, директорът на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Красимир Георгиев, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните инж. Иван Ласонин, Деница Гаджева, която е главен експерт в Националната служба за съвети в земеделието, както и Боян Боянов и Павел Спасов, които са членове на Управителния съвет на Съюза на Дунавските овощари. От румънска страна присъстваха представители на аналогичните структури, както и заместник-председателят на Окръжния съвет Кристиян Анкулеску. Домакин на заседанието беше Община Ценово.

Сподели: