Възможностите за развитие на туризма бяха обсъдени в Областна администрация - Русе

Възможностите за развитие на туризма бяха обсъдени в Областна администрация – Русе

„Развитието на целогодишен туризъм е напълно възможна и реална задача.“, това заяви в Русе председателя на Националното сдружение на малкия и среден бизнес в туризма Веселин Банковски, който се срещна с областните управители на Русе и Търговище Галин Григоров и Митко Стайков. Тримата обсъдиха необходимостта от създаването на регионални продукти, които да са пряко свързани с възможностите на населените места от съответната област. Идеята е по този начин да се изгради бранд на региона, но паралелно да се работи и върху диверсификацията и така да се привлекат различни целеви групи. Веселин Банковски сподели още, че в Русе особено успешно би било развитието на етно и младежки туризъм. Според него региона притежава такъв потенциал. Паралелно може да се работи и за насърчаване на кулинарния туризъм. За целта обаче е необходима стандартизация в определена степен, както и да се обмислят варианти за изготвянето на дунавско меню, което да представя уникални за региона рецепти на гастрономите. Специално внимание беше отделено и на възможността за подготовка на национален културно-туристически календар, в чийто обхват ще попаднат две основни групи. Става дума за неорганизираните туристи, които според Банковски са около 2 милиона годишно, както и за корпоративните клиенти, за които пък полезно ще бъде провеждането на обучения, семинари, конференции и тиймбилдинги. Възможно е дори да се организират и турове на различни обекти от съседни области.

От своя страна областният управител Галин Григоров изтъкна, че Областна администрация Русе е сред малкото институции в страната, които са съумели със собствени усилия да създадат стратегия за развитие на туризма до 2030-а година. Визията е областта да се утвърди като водеща туристическа дестинация по поречието на Долен Дунав, а в мисията е заложено облагородяване на средата за устойчиво развитие на туристическия потенциал на дестинацията и създаване на богата палитра от качествени туристически продукти чрез разгръщане на културното наследство, местния фолклор и традиции, природните дадености и други видове алтернативни преживявания, внедрявайки ИКТ способи за по-добър маркетинг въз основата на установено партньорство между широк кръг заинтересовани страни в сектора. Пълният текст на документа може да бъде прочетен на уеб сайта на администрацията.

Темата е особена актуална в момента, защото туризмът е сред най-засегнатите сфери от COVID-кризата в страната. Статистиката сочи, че през месец октомври почти 60% от управителите на местата за настаняване в страната са отчели спад в приходите си. По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през октомври 49.5% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 29.7% от тях смятат да продължат да работят, а 16.8% предвиждат временно да преустановят дейността си. Други 3.1% прогнозират да я прекратят.

Сподели: