Възможностите за развитите на туризма обсъдиха областният управител на Русе Анатоли Станев и председателя на Националното сдружение на малкия и среден бизнес в туризма

Възможностите за развитите на туризма обсъдиха областният управител на Русе Анатоли Станев и председателя на Националното сдружение на малкия и среден бизнес в туризма

Възможностите за развитите на туризма обсъдиха областният управител на Русе Анатоли Станев и председателя на Националното сдружение на малкия и среден бизнес в туризма Веселин Банковски. По време на срещата двамата подписаха меморандум за сътрудничество. Общите усилия ще бъдат насочени най-вече към изготвянето на дългосрочен календар за културни, рекламни и PR кампании, изложби, панаири и „Би́знес за би́знеса“ /В2В/ срещи. Предвижда се Областната администрация да оказва съдействие при реализиране на кампании за популяризиране на региона. Обмислят се варианти и за брандиране на регионалните туристически продукти с културно-тематична, сезонна и географска насоченост.

Припомняме, че Областна администрация – Русе има създадена стратегия за развитие на туризма до 2030-а година. Визията е областта да се утвърди като водеща туристическа дестинация по поречието на Долен Дунав, а в мисията е заложено облагородяване на средата за устойчиво развитие на туристическия потенциал на дестинацията и създаване на богата палитра от качествени туристически продукти чрез разгръщане на културното наследство, местния фолклор и традиции, природните дадености и други видове алтернативни преживявания, внедрявайки ИКТ способи за по-добър маркетинг въз основата на установено партньорство между широк кръг заинтересовани страни в сектора.

Официалните данни сочат, че в страната се наблюдава ръст на туризма от 9% спрямо най-успешната до сега 2019 година, а очакванията за летния сезон е, че той ще надскочи този спрямо 2019-а с 5%.

Сподели: