улица чипровци обновена

Възстановено е движението по улиците „Чипровци“ и „Шипка“

Вече е възстановено движението по улиците „Чипровци“ и „Шипка“, като заместник-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков инспектира на място обновените участъци, които са изцяло реконструирани по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“.

Пешеходната зона по ул. „Чипровци“ вече е цялостно преасфалтирана в частта между улиците „Шипка“ и „Тича“, като прилежащите тротоари са ремонтирани и са обособени зони за пешеходно и велосипедно движение. Стълбовете на уличното осветление са подменени с нови LED осветителни тела. Изградено е и повдигнато кръстовище при Основно училище „Олимпи Панов“. В кварталните пространства южно от блокове „Фридрих Енгелс“, А,Б,В и Г са осигурени нови места за паркиране.

улица шипка
на снимката – улица Шипка

Рехабилитацията по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“ – между ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“ включва изграждането на ново кръгово кръстовище, положена е нова настилка на тротоарите и велоалеите. Изпълнено е ново улично осветление с LED осветителни тела.

В момента се работи по благоустрояването на прилежащите пространства, като освен озеленяване се предвижда изграждане на зони за отдих, които включват цялостен ремонт на пет съществуващи детски площадки, изграждане на две нови, както и изграждане на две площадки за фитнес на открито. Предстои да се изградят и кътове за отдих с нови пейки.

Дейностите са извършени в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ и се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели: