съдебна палата русе

Възстановено е нормалното работно време на Окръжен съд – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Във връзка с решение по протокол № 21/01.06.2021 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в сила от 07.06.2021 г. е нова заповед на и.ф.председателя на Окръжен съд – Русе, с която се възстановява работното време от 9 ч. до 17 ч. без прекъсване. Достъпът на граждани в Съдебната палата следва да се осъществява при спазване на дистанция между лицата, съобразно действащите към съответния период противоепидемични мерки и указания на здравните органи. В службите/деловодствата и помещенията, определени за работа с граждани и адвокати следва да се избягва струпване на повече от двама души на едно място, а посетителите да изчакват реда си за справка извън работното помещение отново при спазване на дистанция. В съдебните зали се допускат журналисти по решение на съдебния състав.

Всички лица, влизащи в съдебната сграда, задължително да носят маски и да дезинфекцират ръцете си. Не се допускат хора с повишена /над 37 градуса/ телесна температура и външно проявена симптоматика на заболяването.

Задължително е връчването на призовки, съобщения  и съдебни книжа по делата да се извършва от съдебните деловодители и секретари по телефон или по електронен път до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.

Окръжен съд – Русе призовава справки по делата да се извършват преимуществено по телефон, електронна поща или чрез интернет страницата на съда посредством регламентирания отдалечен достъп до деловодната програма на съда и Единен портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/.

Сподели:

Още новини от деня