Вълнуващ уикенд на Pitch @ the Beach 2023

Вълнуващ уикенд на Pitch @ the Beach 2023

Вълнуващ уикенд на Pitch @ the Beach 2023! БИЦ Инобридж имаше възможността да участва като член на журито на едно от най-престижните събития за стартъпи в България. Събитието беше организирано от Община Бургас и се проведе в рамките на Blue Summit, форумът, фокусиран върху синята икономика и устойчивостта.

Г-н Милен Добрев, председател на БИЦ Инобридж, допринесе с неговия опит и знания при избора на победителите, които получиха чек за 50,000 евро.

Важността на иновациите и устойчивия растеж беше подчертана от специалния гост на събитието – г-жа Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа.

Благодарим на всички участници и организатори за това незабравимо събитие. Ние силно вярваме, че участието на г-н Добрев в журито на Pitch @ the Beach 2023 допринесе за повишаване на видимостта на българските иновационни дейности и укрепи репутацията на БИЦ Инобридж като ключов участник в развитието на иновациите в страната.

Сподели: