Историята на една песен

Вълшебна коледна приказка разказаха с вълнуващ спектакъл „Историята на една песен….“ деца, родители и педагози

Вълшебна коледна приказка разказаха с вълнуващ спектакъл „Историята на една песен….“ деца, родители и педагози, в изпълнение на дейност „Работилница за развиване и съхраняване на културната идентичност“ в проект на Община Русе BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по ОП „НОИР 2014-2020“.

Вълнуващ коледен концерт „Историята на една песен….“ събра в Пленарна зала на Община Русе над 300 деца от предучилищните групи в ДГ„Детелина“, ДГ„Зора“, ДГ„Снежанка“, ДГ„Звездица”, ДГ„Русалка“, ДГ„Незабравка“, техните родители и педагози в изпълнение на дейност „Работилница за развиване и съхраняване на културната идентичност“ в проект на Община Русе BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по ОП „НОИР 2014-2020“. Сцената изпъстриха десетки деца с различни сценични изяви, с които показаха знание и отношение към човешките ценности и културната идентичност. Нестандартната детска изява за пореден път сближи деца и родители от различни социални групи, да намират общи интереси и възможности за общи празници.

Събитието е финално за планираните в текущата година съвместни дейности на шестте детски заведения и кулминационно за поредицата концерти, в които децата разказват историята на една песен като сами редят сюжетната линия и си я предават от една детска градина – в друга. Така за една година от началото на проекта децата изградиха емоционална връзка, усещане за екипност, приятелство и съпричастност. От своя страна техните родители с помощта на педагозите станаха част от нова комуникационна общност, в която образователните дейнос ти по проекта намериха естествена среда за въздействие и приобщаване.

Изненадата в спектакъла поднесоха всички учители и директори на шестте детски градини, които изпълниха сцената с весел флашмоб, изпращайки силно послание за приятелство и свързаност между хората. Нестандартната активност на учителите като част от дейностите за неформално образование предизвика истинско въодушевление в залата, която ги дари с бурни аплаузи. Програмата на проекта „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ предвижда през следващата година нови дейности за личностно развитие на децата в предучилищните групи и повече занимания в нестандартна учебна среда.

Сподели: