Вътрешният одит на Община Русе установи измама

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза, за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление в Община Русе. Дейността се осъществява чрез извършване на одитни ангажименти за увереност и консултиране въз основа на Годишен план.За отчетния период отделът е извършил 13 одитни ангажимента за увереност, при които се прави обективна оценка на доказателствата от страна на вът…

Код на новината : *120118.html

    

Сподели: