административен съд русе

В Административния съд е образувано дело срещу текстове от Наредба № 18 на Общински съвет – Русе

В Административен съд – Русе е образувано дело № 223/2022 г.  срещу текстове от Наредба № 18 на Общински съвет – Русе, която регламентира обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.

Делото е образувано по жалба на адв. А. Желязков, който оспорва норми от Наредбата, регламентиращи налагането на глоби до 50 лв. от длъжностни лица – актосъставители, назначени от кмета на общината или директора на ОД на МВР – Русе.

Процесните текстове са оспорени като незаконосъобразни, приети в противоречие с административнопроизводствените правила и материалния закон.  В мотивите си жалбоподателят сочи, че гласуваните от Общински съвет – Русе разпоредби преуреждат отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен.

Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 14.09.2022 г., от 10.30 ч., в съдебна зала № 2 (ет. 1).

Сподели: