В Борово: Безплатни ясли и детски градини предлага БСП

В Борово: Безплатни ясли и детски градини предлага БСП

„Обезсърчени сме от демонстративното отсъствие на социална политика от страна на държавата. Тя трябва да се върне в социалната си роля“. Този призив отправиха гражданите на гр. Борово към представителите на левицата по време на срещата си с тях. Зам.-председателят на ПГ на левицата Христо Проданов заяви: „България е единствената държава в ЕС, която не прилага диференцирана ставка за ДДС за стоки от първа необходимост, каквито са храните и лекарствата. Това е един от основните механизми, чрез които държавата може да помогне за намаляване на цените на тези стоки. Така ще останат повече пари в хората и ще се увеличи потреблението“.

Депутатът Георги Гьоков подчерта, че „Визия за България“ е проект, с който БСП се обръща към народа, с който иска да сложи край на прехода и да посочи друг модел за развитие на България. „Визията е разговор- каква икономика, какво образование, какво здравеопазване, каква България искаме“, коментира той. Народният представител Донка Симеонова обясни, че Визията предлага социална политика и в образованието – безплатни ясли и детски градини, безплатно предучилищно образование, целодневна организация на обучения, условия за здравословно хранене и здравеопазване. На въпрос за лошото състояние на републиканската пътна мрежа, депутатът Манол Генов заяви, че в своя проект БСП предвижда начин за събиране на средствата, с които да се осъществяват текущи ремонти по нея, с парите, събрани от ТОЛ системата. На въпрос за липсата на заетост в малките населени места, той отговори, че левицата е заложила политики за задържане на хората в техните региони.

В препълената зала в с. Ценово хората отправиха искане държавата да въведе ред в рационалното използване на дървесината. По думите им дървообработващата промишленост може да се превърне в основен поминък, с добро заплащане в много региони. Според тях трябва да се възвърнат интензивните култури в земеделието – плодове, зеленчуци, картофи, които да създават работни места, а държавата да поеме ангажимент да им осигури пазар не само у нас, но и в ЕС, така и в Русия. Жителите на Ценово заявиха, че в малките населени места това ще създаде заетост на голям кръг от хора. Те поискаха и двойно увеличение на минималната залата и тройно на пенсията и подкрепиха предложението във Визията- трудовият стаж да бъде определящ при формирането на пенсията.

Зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков заяви: „Има една логическа нишка, която минава през всички раздели на Визята, независимо дали става въпрос за икономика, здравеопазване, образование или регионално развитие и тя е възобновяване на ролята на държавата“. По думите му обаче става въпрос не каква да е държавата, а онази, която макар да сме разписали в Конституцията, все още не сме постигнали – социална, правова, демократична държава или казано с други думи- държава която се основава на солидарност, справедливост и свобода. Народният представител Кристина Сидорова подчерта, че без образована нация, страната ни няма да има бъдеще. „Трябва да извършим така промяната в образованието, че да имаме грамотни, можещи, знаещи и мислещи българи“ каза още тя. По думите й задължително трябва да има обвързване на специалностите с потребностите на бизнеса и да има държавна подкрепа за нужните на бизнеса специалности, а завършилите, да са задължени да останат тук. Депутатът Милко Недялков обясни, че трябва да се промени системата на управление в България и законите да не се приемат пост фактум, а на база на прогноза и анализ те да гарантират живота, здравето и сигурността на гражданите. Народният представител Лало Кирилов обясни, че бюджетът трябва да бъде направен в парламента след широко обсъждане, за да може реално да се преценят потребностите на различните социални системи.

Като основни проблеми жителите на с. Иваново поставиха пред представителите на БСП нуждата от преизчисляване на пенсиите и да се обърне повече внимание на социално слабите и хората с увреждания. Те поставиха като приоритет грижата за децата и призоваха да не се затварят повече училища. Народният представител Йордан Младенов изтъкна, че целта на БСП е да достигне до повече хора от всички съсловия, за да събере повече добри идеи как да се изведе държавата от блатото, в което се намира тя 27 години. Той обясни, че левицата залага на три основни стълба в своята Визия за постигане на това, а именно- образование, здравеопазване и икономика. В срещата взе участие и депутатът Красимир Янков. Той отговори на въпросите на присъстващите в сферата на сигурността.

Да се подпомогнат малките родни производители. Този основен приоритет представиха жителите на Бяла пред представителите на БСП. Зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Антон Кутев заяви, че държавата трябва да се върне към основните си функции в икономиката, да гарантира сигурността на българските граждани и да им предостави равен достъп до здравеопазване и образование, които са и основните цели на Визията. Народният представител Валентин Ламбев представи проекта на левицата в сферата на икономиката, доходите и данъчната политика. Депутатът Нона Йотова отговори на въпросите на присъстващите в сферата на културата и медиите.

Сподели: