В Бюро по труда Русе вече работят психолог и мениджър на случаи за насърчаване на неактивни лица

Нова програма започна през септември по национална програма „Активиране на неактивни лица“. За изпълнение целите на програмата в Бюрото по труда е назначен психолог, както и и мениджър на случаи. Това съобщи днес новият директор на дирекция “ Бюро по труда“ – Русе Баки Солак. Те работят на 4 – часов работен ден всяка седмица в т. нар. „Ателие за търсене на работа“. Идеята е да се разшири обхватът на предлаганите услуги и да се подобри качеството на консултираните в областта на заетостта. Темите …

Source: *119566.html

    

Сподели: