В Бяла се проведе конференция на относно сигурността и рисковете пред критичната инфраструктура в общините и регионите от страната

В Бяла се проведе конференция на относно сигурността и рисковете пред критичната инфраструктура в общините и регионите от страната

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в конференция на относно сигурността и рисковете пред критичната инфраструктура в общините и регионите от страната.

В приветствието си към присъстващите той наблегна на значението на подобни събития, даващи възможност експерти от общинската, държавната администрация и академичните среди да обменят знания и опит в една сфера, свързана с цялостното функциониране на държавното управление.
Сред дискутираните теми по време на форума бяха киберсигурността, защитата на личните данни, оцеляването в извънредни ситуации, както и ролята на общинските планове при превенцията и противодействието на терористични атаки и осъществяването на правилна координация на местно, областно и национално ниво.

Особено внимание беше отделено на отговорностите на общините по Закона за противодействие на тероризма и по Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма 2015 – 2020 г. Също така бяха разгледани и някои допълнителни мерки за борба с престъпността и тероризма, а именно възможността за увеличаване броя на полицаите, работещи на терен и в непосредствен контакт с общността, засилване на полицейското присъствие на уязвими места като училища, паркове, пазари, културно-исторически забележителности, увеселителни заведения и др., извършването на специализирани полицейски операции, използването на нови технологии, както и насърчаване на гражданското участие посредством създаването на доброволни формирования, смесени патрули, съвместни консултативни комисии и други.

Що се касае до киберсигурността, то беше посочено, че в наши дни тази тематика е изключително актуална, защото кибер заплахите по природа са асиметрични и с малко усилия и инвестиции могат да бъдат нанесени сериозни поражения, които са трудно предсказуеми. От съществено значение е и, че свързаността и зависимостта в кибер пространството позволяват пробивът в сигурността или дефект на една комуникационна и информационна система от даден сектор да доведе до каскаден ефект и отказ в други.

Внимание беше обърнато и на това, че Интернет се използва като основен канал за разпространяване на манипулирана и/или недостоверна информация, пропаганда и популизъм, създаване на психоза, привличане на последователи, терористи и подпомагане на терористични организации. В тази връзка детайлно беше разгледана Европейската програма за защита на критичната инфраструктура, която определя общата рамка от дейности, насочени към подобряване на защитата на критичната инфраструктура във всички държави от ЕС и в съответните сектори на икономическата дейност.
Събитието се проведе на 27.07.2018 г. в Залата на Общинския съвет в гр. Бяла.

Домакин на форума беше кметът на община Бяла г-н Димитър Славов, а лектори бяха директорът на лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, и преподавател в департамент „Национална и международна сигурност в Нов български университет проф. д-р Ненко Дойков, заместник-ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив проф. Томо Борисов, генералният директор на Института по отбрана и международна сигурност д-р Иво Траянов и д-р Борис Грозданов от същата организация. Модератор беше изпълнителният директор на Асоциацията на българските градове и региони г-н Ергин Емин.

В конференция взеха участие представители на различни институции от Северен централен регион.
Инициативата се реализира от Асоциацията на българските градове и региони и е с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“.

Сподели:

Още новини от деня