В Бяла чистят улиците, та пушек се вдига. Буквално!

В Бяла чистят улиците, та пушек се вдига. Буквално!

Почистването на улиците в град Бяла от праха и отпадъци се извършва от нови машини, но съвсем неефективно, както става ясно от видеото на Ангел Пенев. Явно резервоарът на камиона не е бил зареден с вода, с която да оросява, защото пушилката при извършването на дейността е невъобразима. Някога в града имаше депо за пълнене на вода точно до казана за ракия. Вода се изпомпваше от реката.

Сподели: