В Гюргево ще се проведе фото изложба и конференция за промоция на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

В Гюргево ще се проведе фото изложба и конференция за промоция на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав – Гюргево Ви канят на Фото изложба и Конференция „Дунавски идентичности и преживявания“, които ще се проведат на 31 октомври 2019 от 9:30 часа в салон D´Alexia на ресторант „Перла“, Гюргево. Събитието е част от проект “Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство“, (ROBG-502), финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния – България, с цел капитализиране и промоция на културното наследство на селските общности, както в окръг Гюргево, така и в област Русе, за да се подпомогне местния селски туризъм и икономическото развитие на областта.

Едновременно с фото изложбата ще се проведе и Конференцията „Дунавски идентичности и преживявания“, на която ще присъстват блогъри и представители на туристически издания, представители на местни власти в Дунавския регион, предприемачи, организатори на програми и проекти с национално и европейско финансиране, учители и изследователи, специалисти, медийни институции и др.

Чрез адресираните теми и качеството на участниците, конференцията ще бъде едно от най-важните събития, посветени на туризма и бизнес средата в този дунавски регион.

Имайки предвид важността на срещата от гледна точка на възможността за промотиране на отговорен туризъм в трансграничния регион, организаторите канят всички заинтересовани страни да участват в Конференцията с фото изложба „Дунавски идентичности и преживявания“.

Сподели:

Още новини от деня