В Две могили бе представена постерната изложба „Книжовността обединител на европейските народи“

В Две могили бе представена постерната изложба „Книжовността обединител на европейските народи“

Днес в сградата на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1919“ в община Две могили беше представена постерната изложба „Книжовността обединител на европейските народи“.

Целта на експозицията е да илюстрира връзките на българските книжовници и просветители през Възраждането с европейските културни ценности, като тя представя някои оригинални старопечатни, редки и ценни издания. Сред представените на постерите издания са „Няколко мисли за блъгарский язик и за образованието у блъгарити“ на Найден Геров, което всъщност представлява една поетична статия за българския език и наречията му, „Кратко оглашение за взаимните български училища“ на Костаки Попов, издадена през 1861 г. в Белград с финансовата помощ на българското общество в Браила, както и добре познатото на всички „Ръководство за словесност“ на Добри Войников.

Всеки желаещ можеше да се запознае и с миниатюри, изобразяващи моменти от Възрожденската епоха, както и Цар Иван Александровото Четвероевангелие, по-известно като Лондонското.

По време на събитието беше проведена и дискусия с присъстващите относно културно-историческото наследство на страната ни и неговия принос към европейската ценностна система.

Инициативата е част от предвидените събития за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2018 г.

Изложбата се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Община Две могили.

Сподели: