община две могили

В Две могили вече ще има улица „Пети Пехотен Дунавски полк”

През 2018 година се отбелязват 100 години от участието на България в Първата световна война. Общественият съвет по въпросите на отбраната и Асоциацията на сухопътните войски на България стартираха през 2014 година кампания под надслов „Да наречем поне една улица в града на нашия полк и дивизия”. През месец ноември 2017 г. в общината е получено писмо и от Областния управител на Област Русе за обявената инициатива.

По време на Първата световна война на територията на Две могили не са се водили военни действия, но с цел да съхраним спомена за безсмъртните и непобедими полкове и дивизии на Българската армия, ние ще се включим в кампанията.

По действащата кадастрална карта на град Две могили, съществува улица с идентификатор 20184.1.2858, която е връзка между ул. „Назъм Хикмет” и ул. „Изгрев”. Улицата не е официално именувана и е наричана „Безименна”.

Във връзка с провежданата кампания тази улица ще бъде именувана „Пети Пехотен Дунавски полк”. Пети Пехотен Дунавски полк е формиран под името Пети пеши Дунавски полк с Указ No 41 от 12 октомври 1884 г. с щаб в гр. Русе. Формирането на полка става в резултат на общото преустройство на българската пехота, предприето от министъра на войната княз генерал Михаил Кантакузин. Основа за окомплектоването на полка са формираните веднага след Освобождението през 1878 г., дружини от Българската земска войска. Това са Шуменска No 19 пеша дружина, Русчушка No 23 пеша дружина и Силистренска No 24 пеша дружина.

Сподели:

Още новини от деня