В Две могили се проведе конференция по проект № BG05M9OP001-4.003-0001 „Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост”

На 22-ри и 23-ти октомври 2020 г. в град Две могили се проведе двудневна конференция по проект № BG05M9OP001-4.003-0001 „Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в изпълнение на Дейност 6 „Дейности за разпространение на постигнатите резултати“.

Гости на конференцията бяха представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители, местната власт и други заинтересовани страни от община Две могили.

По време на двудневното събитие бяха представени трансферираните социални иновации (Център за устойчиво развитие Две могили и Гайд бук за социално предприемачество). Експертите запознаха участниците с функциите и дейността на  Център за устойчиво развитие. Всички присъстващи имаха възможността да се докоснат до реалните продукти, произведени в Центъра, а именно – сладко от боровинки, дюли, сокове от вишни и мента, сушени билки, течен тор, получен от процеса на компостиране.

По време на конференцията бе представена разработената от Центъра Картотека на засадените дървета в гр. Две могили с възможност за допълване от бъдещи доброволци. Представен бе и създаден Каталог с неизвестни маршрути от община Две могили. Участниците имаха възможност да се запознаят с разработените маршрути, да дадат своето мнение и предложения, които да бъдат включени във финалната версия на Каталога.

В края на конференцията се проведе и дискусия относно устойчивостта на Центъра след приключване на проекта. Някои от участниците предложиха интересни идеи за продължаване дейността и за в бъдеще.

Сподели:

Още новини от деня