В Две могили се проведе обявеното публично обсъждане на проекто-бюджета на общината

На 22.01.2024г., в официалния сайт на общината, бе публикувана покана за публично обсъждане на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 27, ал.3 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе.

На 29-ти януари 2024 година, в Конферентната зала на Община Две могили се проведе обявеното публично обсъждане на проекто-бюджета на общината.

Присъстваха общински кметове, общински съветници, служители.

Проектът за Бюджет на общината е в размер на 16 256 628 лв. и предстои да се разгледа и приеме на заседание на Общински съвет Две могили на 16.02.2024г.

Сподели: