В Две могили се състоя награждаване на победителите в конкурса за ученическо есе на тема „Завещано от Апостола“

В Две могили се състоя награждаване на победителите в конкурса за ученическо есе на тема „Завещано от Апостола“

На 07.04.2021 г. в сградата на Община Две могили се състоя награждаване на победителите в конкурса за ученическо есе на тема „Завещано от Апостола“, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни – Две могили и Община Две могили. Наградите бяха връчени от Красимира Русинова – заместник – кмет и председател на МКБППМН – Две могили. Госпожа Русинова поздрави наградените и пожела още много успешни творчески изяви. С изричното разрешение на авторите, публикуваме спечелилите конкурса есета. Това съобщи днес Галина Милева – секретар на МКБППМН – Две могили.

Сподели: