В Две могили се състоя среща по повод честване 80-годишнината на проф. дфн Анчо Калоянов

В Две могили се състоя среща по повод честване 80-годишнината на проф. дфн Анчо Калоянов

В навечерието на Деня на независимостта, в Конферентната зала на Община Две могили, в изпълнение на Културен календар 2023, се състоя среща по повод честване 80-годишнината на проф. дфн Анчо Калоянов. Анчо Калоянов /творчески псевдоним на Анчо Йорданов Анчев/ е роден през 1943 г. в село Бъзовец, Русенско. Завършил е „Българска филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1964-1968). Работил е като уредник-фолклорист в Музея на гр. Дългопол, Варненско. През 1972 г. става асистент по „Български фолклор“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, по-късно получава званието доцент, а днес вече е един от най-уважаваните професори. Над 20 г. е научен ръководител на кръжока по български фолклор „Акад. М. Арнаудов“, чрез който се формират научните интереси на редица бъдещи фолклористи и литературоведи. Научен ръководител е и на над 80 дипломни разработки, защитени във ВТУ. Обект на научните му интереси са архаичните пластове на българския фолклор (митология, езичество, шаманство), както и проблемите на българската култура и религиозен опит от ранното средновековие до най-ново време.

Анчо Калоянов е член на СБП от 1981 г. Автор е на книгите „Последното жито на лятото“ (разкази, 1970), „Селищна могила“ (новели, 1976), „Седмият живот“ (разкази и новели, 1981), „Див огън“ (роман, 1997, с трето издание от ИК „Хермес“ през 2018 г.), „Девети“ (роман, 2003), „Димитър Злочести и Войводата Патрев“ (роман, 1978 г., с трето издание от ИК „Хермес“ през 2016 г.) и др. През 2017-а излезе и „Анчо Калоянов. Литературна анкета“ от проф. Иван Станков.

По разказа „Страдивариус“ от „Седмият живот“ е заснет едноименен филм. През 2015 г. Анчо Калоянов е избран за Преподавател на годината от студентите във ВТУ. През 2017 година е удостоен с награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в националната книжовна култура, а през 2018 г. получава награда „Култура“ на Община Велико Търново за ярки постижения в областта на изкуството и културата.

За своя принос и популяризиране на родното село Бъзовец и Община Две могили, през 2013 година той е удостоен с почетния знак „Филип Тотю“.

За да споделят празника на юбиляра присъстваха негови съученици от гимназията в Две могили, любими студенти от Великотърновския университет, приятели от с. Бъзовец, общински съветници, администрация, представители от културни институции и неговия син Въльо, достоен продължител на делото на своя баща.

За първи път гостите на тържеството гледаха биографичния филм „Учителю“ на режисьора Станимир Трифонов, един от успелите студенти на професора, разкриващ любопитни моменти от невероятния живот на Анчо Калоянов.

Подаръци, цветя и много настроение – празник в духа на самия рожденик!

Гостите на тържеството, заедно с проф. Калоянов, посетиха и ж. п. гара Две могили, където пред паметната плоча, поставена през 2008 година, Евгени Алексиев – председател на клуб „Родолюбие” към Военен клуб-Русе с кратко слово запозна присъстващите с настъпващия празник – Денят на независимостта и връзката на гара Две могили в историческите събития. В нощта срещу 22 септември министър-председателят посреща княз Фердинанд I на военния параход „Хан Крум“ край Русе. Оттам цялото българско правителство и князът поемат към Търново. Царският влак, в който пътуват държавниците, прави почивка по маршрута си на гара Две могили. Тук Малинов написва манифеста за независимостта, под който се подписват Фердинанд и министрите.

Сподели: