В ДГ „Ален мак“ и филиалите и в община Иваново осигуряват качествено оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и разграничават нуждата от обща и допълнителна подкрепа

В ДГ „Ален мак“ и филиалите и в община Иваново осигуряват качествено оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и разграничават нуждата от обща и допълнителна подкрепа

Сподели: