В детска градина „ Здравец“ се проведе „Седмица по Русезнание“

В детска градина „ Здравец“ се проведе „Седмица по Русезнание“

В детска градина „ Здравец“ се проведе „Седмица по Русезнание“. Децата с интерес се запознаваха с историята на родния град, символи и паметници на културата. Виртуална разходка им показа забележителната архитектура на сградите и красивите места в „ Малката Виена“. С интерес и много старание участваха в изложба от рисунки и изработиха колаж от снимки изобразяващи „ Първите неща в Русе“, а малките възпитаници на ДГ апликираха картина на една от емблематичните забележителности в Парка на младежта – „Вазата“ и се докоснаха до парния локомотив и железопътната линия. Бъдещи първокласници премериха сили в състезание на знанията за родния град.

Сподели: