В Екомузей с аквариум гостува изложбата на Зелени Балкани „Натура 2000 в България“

Време за прочитане: < 1 мин.

В Екомузей с аквариум е експонирана изложбата на Зелени Балкани „Натура 2000 в България“. Тя представя 30 атрактивни фотоса на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение. Целта на изложбата е да популяризира значението на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България пред широката общественост като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни местности в страната, както и да привлече подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

Част от снимките в изложбата са на фотографа Емил Енчев, а друга част са от  фотоархива на Зелени Балкани.

В залата може да се види и кратък информационен клип, изготвен от Хоби ТВ, като част от съвместните дейности със Зелени Балкани в рамките на проекта „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“.

Сподели:

Още новини от деня