На 24 септември ще бъде открита обновената по европроект сграда на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе

На 24 септември ще бъде открита обновената по европроект сграда на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе

С тържествена церемония и църковен водосвет в четвъртък ще бъде открита обновената по европроект сграда на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе.

Предвижда се събитието да започне в 11:30 часа в двора на пожарната служба, намираща се на бул. Трети март 23 в Русе.

При спазване на епидемиологичните мерки на здравните власти, събитието ще бъде открито за представителите на средствата за масово осведомяване, бивши и настоящи служители на пожарната.

*********************************************************

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в качеството си на бенефициент 2, от 30 март 2017 изпълнява проекта „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“ (ISR),
финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 чрез Европейският фонд за регионално развитие в партньорство с Окръжен съвет Гюргево. Общата стойност на проекта е 5 059 800,84 евро, от
която 2 128 850,21 евро за ГДПБЗН-МВР. Управлението на проекта беше възложено на екип от РДПБЗН-Русе с участие на трима експерти от ГДПБЗН.

Основната цел на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Сподели: