В Историческия музей е показана изложба на тема: „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички"

В Историческия музей е показана изложба на тема: „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“

В Историческия музей е показана изложба на тема „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Експозицията е  подготвена от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките и се осъществява съвместно с Регионален исторически музей – Русе по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

От края на XIX век до началото на дигиталната ера пощенските картички са най-масовата и достъпна форма за отразяване на емблематични пространства, събития и образи от градския пейзаж. Изложбата представя многообразието на културата в столиците и в по-малките градове на Балканите, тяхната атмосфера и историческа памет. Освен София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас посетителите ще имат възможност да наблюдават развитието на знакови пространства от различни градски центрове на Балканите. Сред тях са Любляна, Загреб, Белград, Скопие, Атина, Букурещ, Цариград, Пула, Шкодра, Сараево, Мостар, Солун, Риека и много други.

През погледа на фотографите авторите на изложбата съпоставят развитието на града като средище на промените в балканските държави в прехода към модерната епоха. Подбраните пощенски картички онагледяват както спецификата, така и някои общи черти на града в региона, където се срещат всички важни религии за Европа – православие, католицизъм, юдаизъм и ислям. Една от темите на изложбата е вписването на местното антично и средновековно архитектурно наследство в модерните градове. Друг съществен тематичен кръг засяга съжителството между османски и европейски специфики, които формират неподражаемия облик на града на Балканите.

Сподели: