Русенският музей отправя предизвикателство към своите посетители като им дава възможност да аранжират една музейна витрина, съобразно собствените си предпочитания

В Историческия музей ще бъде представена обновената витрина с мартеници

В четвъртък, 29 февруари, от 11.00 ч. в Историческия музей ще бъде представена обновената витрина с мартеници. За старата традиция и новите символи сред мартениците ще разкажат етнографите Искра Тодорова и Десислава Тихолова.

Сподели: