В Канев център се състоя кръгла маса на тема: "Качество на обучението - актуални проблеми"

В Канев център се състоя кръгла маса на тема: „Качество на обучението – актуални проблеми“

В Канев център на Русенския университет бе проведена кръгла маса на тема: „Качество на обучението – актуални проблеми“. Академик Христо Белоев, дтн – ректор на Русенския университет, откри кръглата маса и акцентира върху основните дискусионни теми.

Проф. Иваничка Сербезова – директор на дирекция „Качество на образованието и акредитацията“, изложи актуалните проблеми на основните програмни документи по качество на обучението в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

За електронното обучение и свързаните с него въпроси по качество на обучението докладва проф. Цветомир Василев – ръководител на Център за дистанционно обучение. Външното оценяване – форма за поддържане качеството на обучение, беше темата по която говори проф. Велизара Пенчева – председател на Постоянната комисия по технически науки в НАОА.

На Кръглата маса присъстваха ректорско ръководство, декани, директори на филиали, ръководители катедри, Съвет по качество на образованието.

Сподели: