кафяв контейнер за отпадъци

В кафяви съдове ще се събират биоразградимите отпадъци в Община Русе

кафяв контейнер за отпадъциОт направеното „Проучване и анализ за избор на подходящи региони в страната за изграждане на анаеробни съоръжения за третиране на биоотпадъци“ на МОСВ от м. март 2016 г., като регион с най-пълно покриване на приложените показатели на първо място е посочен този на РСУО Русе.

Общото събрание на РСУО Русе е взело единодушно Решение № 3 от Протокол № 14/26.07.2016 г. на за кандидатстване на РСУО по процедурата за изграждане на анаеробни съоръжения за третиране на биоотпадъци, събрани разделно на територията на сдружението. Общините от РСУО Русе кандидатстват като един кандидат по процедурата за изграждане на анаеробно съоръжение за третиране на биоотпадъците, която да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г.

В общините на РСУО Русе системата за разделно събиране на биоразгразимите отпадъци ще извършва събирането им при източника на отпадъците. Тяхното транспортиране до анаеробната инсталация ще се извършва със специализиран самостоятелен транспорт по график. Графикът е разработен в зависимост от вида на отпадъка, източника и сезона.

Цялата система за събирането и транспортирането на разделно събраните биоразградими отпадъците ще функционира самостоятелно и автономно спрямо тези обслужващи останалите отпадъци. Това ще се организира от общински системи за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци на общините от съответния регион.

Всички съдове за отпадъците ще са кафяви на цвят.

Основните източници на биоразградими отпадъци могат да се разделят на следните групи, в зависимост от подхода за организирането на разделното им събиране:

• Супермаркети и Хипермаркети
• Магазини за хранителни стоки
• Пазари
• Заведения за обществено хранене, в т.ч. хотели, ресторанти, закусвални и др.
• Столови и закусвални в училища, детски градини и университети, предприятия и др.
• Безмитна зона, ГКПП, ТИР – паркинги и др.
• Предприятия и фирми свързани с преработка и пакетиране на хранителни продукти
• Домакинства – тук има три категории спрямо подхода за събиране на отпадъците:
– Еднофамилни къщи и вили
– Нискоетажни сгради
– Високоетажно сгради
• Паркове, градини и др.
• Кампанийно почистване.

сн. Pixabay

Сподели:

Още новини от деня