Две-могили-зима

В края на днешния ден частичното бедствено положение остава в Пепелина, Чилнов и Баниска, както и в град Две могили

В края на днешния ден /29 ноември/ частичното бедствено положение остава в селата Пепелина, Чилнов и Баниска, както и в град Две могили, до окончателно отстраняване на авариите в електропреносната мрежа.

Екипи от хора, привлечени от кмета на общината за преодоляване на бедствената ситуация, служители на ВиК и на Енерго Про, координирани от Кризисния щаб към Община Две могили продължават работата по възстановяване на електропреносната мрежа в с. Пепелина.

Продължават обходите по всички улици на населените места за отстраняване на щетите.

При приключване на аварийните работи, населението ще бъде уведомено за отмяна на частичното бедствено положение на територията на цялата община.

Сподели: