В летните училища, организирани в духовните училища в Русе, Момчилград и Шумен, са участвали 500 деца

В летните училища, организирани в духовните училища в Русе, Момчилград и Шумен, са участвали 500 деца

Мюфтийският съвет проведе заседание в гр. Мадан. Ръководството на Мюсюлманското изповедание, районните мюфтии и наместник районните мюфтии направиха анализ на летните Коран курсове. Те отчетоха, че през тази година институцията е успяла да достигне до 10 хиляди ученици, които се обучават в близо 700 групи. В летните училища, организирани в духовните училища в Русе, Момчилград и Шумен, са участвали 500 деца.

По време на заседанието главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи постави акцент върху Националната кампания за набиране средства за ремонтиране на сградата на Висшия ислямски институт в София, която е сред приоритетите на Мюсюлманското изповедание.

Районните мюфтии на свой ред заявиха, че са представили кампанията в районите, за които отговарят и изразиха готовност да подпомогнат процеса по ремонта.

След заседанието главният мюфтия, зам. главните мюфтии, районните мюфтии и наместник районните мюфтии наблюдаваха финала на Националното състезание по наизустяване и художествено четене на Свещения Коран-и Керим, което се проведе в Мадан и участваха в официалната церемония по награждаването на първенците.

Сподели: