В Международния ден на мигранта деца от Кризисния център изработиха коледни картички

В Международния ден на мигранта деца от Кризисния център изработиха коледни картички

По повод Международния ден на мигранта деца от Кризисния център изработиха специални картички, за да поздравят с настъпващите Коледни празници гражданите, получатели на храна по проекта „Топъл обяд“. По-късно през днешния ден те бяха приети от кмета Пенчо Милков, който ги приветства и ги поздрави за инициативата им.

Припомняме, че Община Русе като гранична зона разкри единствената социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, която е държавно делегирана дейност, в която децата получават 24 часова специализирана грижа.

Част от мигрантската вълна са непридружени деца, изпратени от совите родители с тежката задача да стигнат до европейска държава, за да може в по-късен етап да се съберат с биологичните си семейства, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

На днешната дата през 1990 г. ООН приема международната Конвенция за защита на правата на работниците мигранти и на членовете на техните семейства. Причина за новия международен акт става нарастващия брой на мигрантите в световен мащаб.

Всички граждани, които са напуснали държавата си в търсене на по-добър живот, са мигранти. Според статистическите данни 3% от общото население на Земята са със този статут.

Сподели: