В началото на месец юни стартираха заниманията на децата от ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили в ателиетата по „Гражданско образование“

В началото на месец юни стартираха заниманията на децата от ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили в ателиетата по „Гражданско образование“

С Научен празник в края на месец май 2023 г. завърши Дейност 3 – Ателие STEAM по проект „Заедно в делници и празници“ на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили. Образователният проект е финансиран от ЦОИДУЕМ по Конкурсна процедура 33.21-2022 на стойност 14 316,73 лв.

В продължение на пет месеца, от януари до май 2023г., децата участваха в Ателие STEAM, където експериментираха с науката, технологиите, математиката, инженерството и изкуството. Най-важните уроци научиха докато сами търсеха решения на поставените предизвикателства.

Научният празник е организиран в изпълнение на Дейност 5 – Споделяне на добри педагогически практики по проекта, като дейност за мобилност на деца, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители между предучилищните образователни институции в община Две могили, включващи деца от етническите малцинства.

Гости на Научния празник в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ бяха децата и учителите от ДГ „Първи юни“, с. Баниска, децата и учителите от детската градина в с. Кацелово, родители, граждани и представители на Община Две могили.

Ръководителите и участниците в STEAM – ателиетата по проект „Заедно в делници и празници“ представиха пред широката общественост постигнатите резултати по време на инеркултурното образование. Представени бяха игри с образователна цел и STEM играчки, знания, практически опит. Гостите бяха впечатлени от специално подредената изложба на изработените в ателиетата по проекта и с родителите разнообразни изделия и движещи се играчки. Ръководителите на STEAM представиха добри практики за ефективна социализация на деца и родители от различните етноси, и показаха как деца, родители, педагогически и непедагогически специалисти работят заедно в дух на толерантност и взаимно уважение.

В началото на месец юни стартираха заниманията на децата от детската градина в Ателиетата по „Гражданско образование“, предвидени в Дейност 4 на проекта. Различните етноси и толерантността, Аз-ът и собствените чувства и емоции, моят град и моето семейство са само част от темите, по които децата учат и творят. С помощта на песни, приказки и традиционните етнически празници децата ще разберат кое ни различава като етноси и кое ни свързва като хора.

Дейностите в ателие „Гражданско образование“ ще продължат до края на месец август и ще завършат с весел Празник на етносите.

Сподели: