златан ванев

В Николово: Предстои изграждането на нова скейт площадка и поставяне на пасарелки по мостовете на речното корито на река Сараджийка в кв. „Липник

Рехабилитирана е част от уличната мрежа в село Николово – извършено е преасфалтиране на следните улици: ул. „Искър“, ул. „Черно море“, ул. „Марица“ и ул. „Ген. Столетов“. Инвестираните средства  са в размер на 98 000 лева, отбелязва кметът на Николово Златан Ванев в краткия отчет за резултатите от работата си през отминаващата година с акцент върху инфраструктурата. Закърпени са дупки в населеното място.

Предстои изграждането на нова скейт площадка и поставяне на пасарелки по мостовете на речното корито на река Сараджийка в кв. „Липник“. Организирано е почистване на мястото за изграждане на спортен комплекс Николово, където ще бъде изградена скейт площадката.

Изградихме два отводнителни канала със собствени средства в кв. Липник и в кв. Гагаля. Предстои полагане на обезопасителни парапети на всички мостове и на детската площадка, намираща се в кв. Липник. Реновирана е оградата на детската площадка в кв. Гагаля.

Реновирани са пейките по детските площадки в село Николово. Извършена е подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи ел. крушки по главните улици „Липник“ и „Плиска“. Извършена е и частична промяна на осветителни крушки в цялото село.

Хо отношение благоустройството и хигиената на населеното място той отбеляза, че е извършено частично почистване на гробищните паркове в кв. Липник и кв. Гагаля, на част от  речното корито на река Сараджийска. Периодично се окосяват всички зелени площи на територията на селото. Веднъж в седмицата се извършва сметопочистване и сметоизвозване от сметопочистваща фирма „Скалар“. Поддържа се добра обществена хигиена и снегопочистване от работниците на кметство Николово с наличната техника. Закупени са резачки и косачки.

Тази година село Николово бе домакин  на Международен турнир по Триатлон „Купа РУСЕ“ 21, който се проведе в лесопарк „Липник“. Кметство Николово, съвместно с Народно  читалище „Пробуда“, организираха традиционния празник на липата под наслов „Сцена под липите“ – 19.06.2021 г. Проведен бе и празникът на село Николово – от 05.08. до 07.08. 2021 г.

Подобрено е качеството на административните услуги. Повишена е събираемостта на местни данъци и такси, заяви в заключение кметът.

Сподели: