В новия мандат ПП “Движение Гергьовден” ще предложи увеличение на средствата за спорт и спортна инфраструктура и дигитализация на услугите

В новия мандат ПП “Движение Гергьовден” ще предложи увеличение на средствата за спорт и спортна инфраструктура и дигитализация на услугите

Нашите експерти ще предложат Общината да инвестира средства, за да се направи пълна дигитализация на общинските спортни имоти. Необходимо е да се създаде сайт на общинско предприятие „Спортни имоти“, от който да става ясно какви услуги се предлагат. Следва да са изброени и всички свободни съоръжения, както и да се публикува спортен календар.

Дигитализацията ще бъде удобна не само за гражданите като услуга, но и за администрацията, която да обработва и анализира състоянието на спортните имоти. Предлагаме да се създадат също електронни платформи за кандидатстване и мониторинг по програми за финансиране в системата на спорта.

Освен да се работи в посока увеличаване на средствата за спорт, от ключово значение е те да се използват по предназначение. Спортът е изключително важно средство за възпитание, за изграждане на дисциплина и характер и за осигуряване на здравословен живот, но не му се обръща достатъчно внимание. Поради това от ПП “Движение Гергьовден“ – Русе предлагаме нова концепция за финансиране, която предвижда да се увеличат средствата за спортните клубове, както и за отборите по футбол, волейбол и баскетбол.

Необходими са повече средства и за масов спорт. В тази връзка ще работим за увеличаване на приходите от спортни обекти. Друг акцент е да създадем спортна инфраструктура за масов спорт със свободен достъп на ученици и граждани.

Ще обърнем специално внимание на риболова, а също и ще се стремим да запазим видовете риба и блатни птици и животни, като в тази връзка ще подобрим контрола. Предвиждаме зарибяване на езерото в Лесопарка Липник поне 2 пъти годишно, като по този начин ще привлечем любителите на риболова. Така ще се реализират приходи за Общината. Към момента рибарите посещават други язовири извън Русенска област, защото последното зарибяване на езерото беше през 2019 г.

Важна задача ще е и разработването на Хостела за гости на града и отдих. 

Друг акцент в програмата на партията по отношение на спорта е изграждането на нови спортни инфраструктурни обекти и ремонтирането на съществуващи такива. Като пример ще посочим модернизирането на тенис кортовете в Парка на младежта и конкретно изграждането на спортен балон. От години се увеща необходимост от изграждането на въздушно подържана конструкция тип балон, която е идеално решение за сезонно или постоянно използване на тенис кортовете. Тя позволява покриване на един или няколко тенис корта.

От изключителна важност е завършването на басейна и спортната зала в двора на СУ “Васил Левски”. 

От политическа партия „Движение Гергьовден“ – Русе ще работим по изграждането на спортни площадки в междублоковите пространства и изграждане на нови спортни комплекси, а също и реконструкция и обновяване на стадионите.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели: