В област Русе през последните две години се наблюдава тенденция за намаляване на болестността от активна туберкулоза

В област Русе през последните две години се наблюдава тенденция за намаляване на болестността от активна туберкулоза

В област Русе през последните две години се наблюдава тенденция за намаляване на болестността (всички регистрирани заболявания) от активна туберкулоза. През 2021 г. са регистрирани 98 случаи с активна туберкулоза всички форми (46,87 на 100 000 души), от които 76 са с активна туберкулоза на дихателните органи (36,35на 100 000 души) и 22 с извънбелодробна туберкулоза (10,52 на 100 000 души). В сравнение с 2020 г. има спад, когато са били 125 регистрирани случаи с активна туберкулоза всички форми, от които 97 случаи с активна туберкулоза на дихателните органи.
Новооткритите случаи – заболеваемостта от активна туберкулоза всички форми за 2020 г. са 25 (11,95 на 100 000 души) от които 22 случаи (10,52 на 100 000 души) са на активна туберкулоза на дихателните органи. В сравнение с 2020 г., когато новооткритите заболявания са били също 22 няма изменение. Това показват данните на Регионалната здравна инспекция – Русе.

Тенденцията за намаляването на Туберкулозата през последните години се дължи на дейностите в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата и Програмите, финансирани от Глобалния фонд, насочени към активен скрининг сред най-уязвимите групи, активно издирване на контактните лица на болните от туберкулоза и предоставяне на специфична химиопрофилактика за лечението на латентната туберкулозна инфекция. Запазва се високият относителен дял на пациентите с белодробна туберкулоза през последните години.

Сподели: