сбал граматиков русе

В област Русе през последните две години се наблюдава тенденция за намаляване на болестността от активна туберкулоза

В област Русе през последните две години се наблюдава тенденция за намаляване на болестността (всички регистрирани заболявания) от активна туберкулоза. През 2018 г. в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков” ЕООД са регистрирани 99 случаи с активна туберкулоза всички форми (45.30 на 100 000 души), от които 81 са с активна туберкулоза на дихателните органи (37.06 на 100 000 души) и 18 с извънбелодробна туберкулоза (8.24 на 100 000 души). В сравнение с 2017 г. има намаление, когато са били 103 регистрирани случаи с активна туберкулоза всички форми, от които 87 случаи с активна туберкулоза на дихателните органи. Новооткритите случаи – заболеваемостта от активна туберкулоза всички форми за 2018 г. са 28 (12.81 на 100 000 души) от които 24 случаи (10.84 на 100 000 души) са на активна туберкулоза на дихателните органи.

В сравнение с 2017 г. новооткритите заболявания са намалели, когато са били 41 случаи от активна туберкулоза всички форми и 34 случаи от активна туберкулоза на дихателните органи. През 2018 година новооткритите заболявания от извънбелодробна туберкулоза са 4 и са с 3 по-малко от 2017 г..

Анкетирани и консултирани през 2018 г. за туберкулоза са 7648, от тях 3281 мъже и 3342 жени, на 6623 лица са извършени медицински прегледи и допълнителни изследвания за Манту – на 193 лица, от тях 111 мъже и 82 жени, квантиферонов тест на 78 лица- 35 мъже и 43 жени, микроскопско изследване за киселинно устойчиви бактерии (КУБ) на 444 лица, от тях 328 мъже и 116 жени.

По време на проведена кампания „Седмица на отворените врати” през месец юни 2018 г. в област Русе са изследвани за туберкулоза 832 човека, от тях 452 жени и 380 мъже. В резултат на общо проведените консултации и изследвания 28 лица са с потвърдена диагноза Туберкулоза и 99 са с латентна туберкулозна инфекция, на които е започнато лечение. Целта на Кампанията е изследване и ранно откриване на Туберкулоза и своевременно лечение, като дейностите са безвъзмездна помощ по програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Тенденцията за намаляването на Туберкулозата през последните години се дължи на дейностите в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата и Програмите, финансирани от Глобалния фонд, насочени към активен скрининг сред най-уязвимите групи, активно издирване на контактните
лица на болните от туберкулоза и предоставяне на специфична химиопрофилактика за лечението на латентната туберкулозна инфекция. Запазва се високият относителен дял на пациентите с белодробна туберкулоза през последните години.

Сподели:

Още новини от деня