община ветово гугъл карти

В обръщение на ОбС – Ветово: Ветово стана синоним на корупция, мръсотия и измами

Време за прочитане: 3 мин.

От началото на своя мандат Общински съвет – Ветово работи в атмосфера на конфронтация и криза на доверие по отношение на кмета на общината. Изразяваме категоричната си позиция, че продължаващото с години противозаконно поведение на кмета на Община Ветово не намира адекватен отговор от страна на държавните органи, натоварени с правоохранителни функции, което руши институционалността и доверието на обществото към принципите на правовата държава.

Общинският съвет, като орган призван да работи за благото на своите съграждани и да защитава техните интереси, многократно е сигнализирал компетентните органи за очевидни нарушения на множество нормативни актове, включително и такива, касаещи финансовата дисциплина и създаващи реални предпоставки за корупция. Десетки са неизпълнените решения на Общинския съвет, огромни са щетите, които деянията на Георги Георгиев причиняват на общинската собственост, неизмерими са пропуснатите ползи за жителите на нашата община. Неистова съпротива на всеки опит за прозрачност при планирането и изпълнението на публичните дейности и липса на всякакъв вид отчетност, включително при разходването на публични средства, са характеристиката на маниера на воденето на общинските дела. Част от безобразията са обективирани в доклади за извършени финансови инспекции от АДФИ, като е констатирано следното:

– В доклад № ДИЗРС – 4/04.07.2017 година за бюджетната 2016 година са установени нарушения на бюджетната дисциплина, като в нарушение на чл. 128 от ЗПФ са сключени финансово необезпечени договори и са поети ангажименти за разходи в размер на 331 826.49 лева. Установени са нарушения и на чл. 20, ал. 3, т. 4 и чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП. За нарушенията на отговорните длъжностни лица са съставени актове за установяване на административно нарушение. Копие от доклада, приложенията към него и заключението са изпратени на органите на прокуратурата с мнение за наличие на данни за престъпна дейност.

– В доклад № ДИЗРС – 7/17.10.2017 година за бюджетната 2017 година са установени нарушения на бюджетната дисциплина, като в нарушение на чл. 128 от ЗПФ са сключени финансово необезпечени договори и са поети ангажименти за разходи в общ размер на 87 469.32 лева. За нарушенията на кмета на Община Ветово са съставени актове за установяване на административно нарушение. Копие от доклада, приложенията към него и заключението са изпратени на органите на прокуратурата с мнение за наличие на данни за престъпна дейност.

За съжаление, за голяма част от безобразията, извършвани от кмета на общината, органите на прокуратурата твърде снизходително постановяват отказите си, оставяйки ги без адекватен отговор.
Общинският съвет заявява своето категорично становище, че неглижирането на голяма част от откроените проблеми от страна на правоохранителните органи създават в населението на община Ветово впечатление за задкулисие, нечисти договорки и наличие на корупционни практики.
Системното неспазване на разпоредбите на Конституцията, ЗМСМА и другите закони и подзаконови нормативни актове от страна на кмета на Община Ветово руши държавността и унищожава принципите върху които е изградена местната власт и на практика обезсмисля съществуването на органа на местна власт – Общинския съвет.

Десетилетия наред земята ни е унищожавана, въздуха – тровен, за времето, през което Георгиев е кмет населените места в нашата община намаляха двойно – цели 5 села напуснаха териториално – административните ни граници, тройно намаляха жителите ни, безработицата е най – висока в целия Северен централен район, Ветово стана синоним на корупция, мръсотия и измами. Натрапчивото усещане, че сме нежелана част от територията на страната се настанява трайно в съзнанието на все повече наши съграждани.

Общинските съветници от Община Ветово настояваме за бързи и адекватни действия за преустановяване на продължаващото от години противоправно поведение от страна на кмета на общината. Залогът е връщане на доверието към Държавата като гарант на законността,правата и достойнството на гражданите и все още вярваме, че нейните институции имат волята да осъществят правомощията си в тази посока!

Вносител на проекта за обръщение на 44-то извънредно заседание на ОбС-Ветово, което се проведе на 23.01.2018 г. бе д-р Мехмед Мехмед – председател на ОбС – Ветово.

сн. Гугъл Карти

Сподели:

Още новини от деня