В Община Борово започна осъществяването на голям трансграничен проект

В Община Борово започна осъществяването на голям трансграничен проект

На 21.06.2019 г. кметът на Община Борово Валентин Панайотов в партньорство със своя колега Мариан Мина, председател на Окръжен съвет Гюргево, представляван от Нику Мардале, директор дирекция „Международно сътрудничество, проекти и стратегии” в Окръжен съвет Гюргево и Изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус” г-жа Лили Ганчева белязаха знаменателен момент в управленската програма на община Борово, с подписването на партньорско споразумение, част от процедурата по договаряне за финансиране чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и национално съфинансиране“ с проект ROBG-440 „Ве-ТЕН – Добре свързани възли Гюргево – Борово към Трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т (W-TEN – Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network)”. Проектната идея предвижда рехабилитация на пет улици в гр. Борово.

Проектът има за цел да подобри и възстанови ефективността на транспортната инфраструктура в два района: окръжен път в община Гюргево в Румъния и мрежа от 5 улици в град Борово с обща дължина 11,75 км.

Обект на инвестиционните намерения в България са следните улици/участъци от улици:

• Ул. “Горна Манастирица“: Обхват – от улица „1-ви май” до първокласен път I-5 / ТЕН-Т мрежа;
• Ул. “1-ви май”: Обхват – от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Горна Манастирица“;
• Ул. “Христо Ботев“ : Обхват – от улица „1-ви май” до улица „6-ти септември;
• Бул. “6-ти септември”: Обхват – от улица „Христо Ботев” до улица „Дунав” / път III-5101 /;
• Улица „ГОРАЗД”. Степен – от ул. “Иван Вазов” до бул. “6-ти септември”.

Проектът предвижда по всички улици да бъдат изградени тротоари,велоалеи, улично осветление, видеонаблюдение и пълна рехабилитация на пътната настилка.

Очаква се до края на месец юли община Борово да започне процедурите за реализацията на проекта, който за община Борово възлиза на стойност 5 млн. лв.

Сподели:

Още новини от деня