В ОДМВР – Русе е обявен конкурс за полицаи и младши автоконтрольори

В Областна дирекция на МВР – Русе, със заповед рег. № 8121К-9138/19.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи, е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

  • полицай-старши полицай – 19 (деветнадесет) вакантни длъжности;
  • младши автоконтрольор II-I степен – 5 (пет) вакантни длъжности.

Документи за участие в конкурса се подават в 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 15.30 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при ОДМВР – Русе, адрес гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 49.

Телефони за справки и допълнителна информация: 082/ 882444 или 082/ 882467.

Сподели:

Още новини от деня