В ОМД – Русе започна четвъртата дейност по проект „Кодово име: Доброволец“

Стартира четвъртата дейност по проект „Кодово име: Доброволец“ – национално индивидуално доброволчество по програма Европейски корпус за солидарност.

В дейността, която е с продължителност 40 дни се включват 6 български младежи от Русе и региона. В неделя доброволците започнаха проекта си с въвеждащо обучение, което имаше разнообразни дейности, като   опознаване на участниците, запознаване с целите и екипа на проекта, създаване на екипна атмосфера, представяне на очаквания и страхове на участниците, сертификат Youthpass, ключови компетенции, прктически и логистични въпроси и др. В рамките на своята доброволческа служба те ще подпомагат дейностите на Младежки дом, ще се включат в различни културни събития, младежки инициативи, ще работят с деца и младежи, ще популяризират доброволчеството и ще представят възможностите за участие в  проекти по програма Европейски корпус за солидарност на русенските младежи. Освен заложените дейности, доброволците  обмениха и други идеи, които имат желание да реализират по проекта, за които ще пишем допълнително. Проекта се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ и се финансира от ЦРЧР по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК.

Сподели: