В ОУ „Васил Левски“ – Тръстеник има 36 ученици

В ОУ „Васил Левски“ – Тръстеник има 36 ученици през отминалата учебна година. 1 от тях е придошъл. 63.15 % са ученици от турски произход, 29.95 % – роми и 7.90 % българи. Там работят 5 учители – 2 в начален етап, 3 – в прогимназиален, а непедагогическият персонал включва счетоводител, прислужник и портиер. Материалната база е в сравнително добро състояние. През месец август ще се извърши почистване на училището и двора му.

Сподели:

Още новини от деня