училище щръклево

В ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево се обучават 14 ученици със СОП

по – добро самочувствие. Създават добри приятелски взаимоотношения. През учебната 2023/2024 година в училището са записани 99 ученици.

Сподели: