В ПГИУ – Русе преминават на едносменно обучение наесен

На 13.10.2015 г в ДВ, бр. 79 беше публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила на 01.08.2016 г. Една от амбициозните му цели беше премахване на двусменното обучение в държавните и общински училища /няма частни училища на две смени/.

Експертите са категорични, че децата от училищата на две смени имат по-малка продължителност на часовете, което понякога създава трудности при усвояването на материала, по-кратки междучасия и ограничен достъп до ресурсите на училището в сравнение с връстниците им от едносменните. Освен че ще ги постави при равни условия, ученето само до обед има редица предимства както за децата, така и за родителите. Например възможността учебният ден да започне по-късно, което е от голямо значение и за пътуващите ученици. Часовете ще имат еднаква продължителност, след края им децата няма да се прибират в тъмната част на денонощието. Ще се провежда качествено целодневната организация на учебната дейност – задължителна от 1-и до 4-и клас, децата ще имат време и свободни помещения и за дейностите по интереси, няма да делят шкафчетата си и т.н.

Повече от четири години след публикуването проблемът все още съществува и България продължава да бъде единствената европейска държава с училища на две смени. Ако в София и други градове проблемът на практика е нерешим в обозримо бъдеще, то в Русе ситуацията е съвсем различна. Повече от 10 години броят на учениците намалява средно с около 200. Има празни училищни сгради и сгради от които се използва 30-40% от ресурса. Ето броят на учениците в няколко русенски училища според таблицата от формулата за разпределение на стандартите за 2019 г.:
ОУ „Никола Обретенов“ – 320;
ОУ „Тома Кърджиев“ – 325;
ОУ “ Бр. Миладинови“ – 178;
ОУ „Олимпи Панов“ – 264.

Същевременно в четири училища учат 4999 ученици, или 43% от всичките 11558 ученици в 25 общински училища.

Съществуването на училища с двусменно обучение и тази огромна диспропорция в разпределението на учениците са сериозен проблем за образованието в Русе. Убедени сме, че разбирате проблема и че Вие и вашият екип сте тези, които могат да го решат.

Господин Кмет, в предизборната си кампания на 04.10.2019 г. на среща с директори, учители и представители на социалните партньори Вие се ангажирахте с решаване на проблема с двусменното обучение. Какви стъпки ще предприемете за решаване на този проблем?

Питането към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата съветници на Демократична България – Русе, направи сега Митко Кунчев.

Зам. – кметът Енчо Енчев отбеляза по време на днешното заседание на ОбС – Русе, че в Община Русе има 6 учебни заведения, където се понастоящем извършва обучение на 2 смени. Сред тях са СУЕЕ, ОУ „Иван Вазов“, СУ „В. Левски“ и др. Директорите на училищата обаче са направили планове за преход към едносменно обучение. Предприети са мерки за оптимизиране на вътрешно пространство и намаляване приема на ученици в първи клас.

Още тази есен ще има едносменно обучение в ПГИУ „Елиас Канети“. 2023 – 2024 година е крайният срок за въвеждане на едносменен режим на ОУ „Иван Вазов“ и в СУПНЕ. СУЕЕ и СУ „Васил Левски“ – Русе са определили началото да бъде през 2025 – 2026 г.

Във вторник ще има среща на кмета Пенчо Милков с директори на учебните заведения.

В петък зам. – кметът Е. Енчев ще се срещне с министъра на образованието Красимир Вълчев по проблемите с финансирането и ще се постави и този въпрос.

Самият кмет обясни днес, че е за въвеждане на едносменен режим на образование, за да може да се улеснят децата. Догодина трябва да се ускори този процес, но след адекватно обяснение и разговори с родителите. Кметът бе оптимист, че те ще се убедят в ползите от това учениците да учат сутрин, като след това ще разполагат с достатъчно време за подготовка за следващия ден, почивка и игри в следобедните часове.

Сподели:

Още новини от деня