В ПГИУ се проведе втори етап на училищния кръг на национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“

В ПГИУ се проведе втори етап на училищния кръг на национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“

На 27.01.2022 г. се проведе II етап на училищния кръг на Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“. Участваха четири иновативни идеи на ученици от XII клас. Ана-Мария Колева от XIIГ представи своята идея „Геотермална енергия“. Ванеса Илиева от XIIВ участва с идеята „Машината Eco Pencil 2022“. Магдалена Пенева от XIIГ представи идеята „Терапия, асистирана с животни“. Стела Дамянова от XIIВ представи идеята „Мултифункционални мебели“.

Състезанието се проведе в два етапа. През първия етап учениците представиха своите идеи писмено с резюме и визуализация, а за втория етап разработиха мултимедийни презентации.

Презентирането на идеите се проведе онлайн в платформа „Майкрософт Тиймс“. Присъстваха ученици от всички класове на нашата гимназия, учители по икономически дисциплини и ръководството.

Участниците заинтригуваха присъстващите със своите иновативни идеи, в които бяха вложили много сърце и творческо мислене. Идеите показаха тяхната предприемаческа култура, мислене и поведение.

При голяма конкуренция, комисията по оценяване с председател г-жа Теодора Иванова и членове: Даниела Цонева и Боряна Илчева, класира по критерии, зададени от МОН, идеите по следния начин:

На първо място Ана-Мария Илиева Колева от XII Г с идеята „Геотермална енергия“ – 113 точки.;

На второ място Магдалена Светлозарова Пенева от XII Г с идеята „Терапия асистирана с животни“ – 110 точки;

На трето място Стела Стоянова Дамянова от XII В с идеята „Мултифункционални мебели“ – 103 точки;

На четвърто място Ванеса Мирославова Илиева от XII В с идеята „Машината Eco Pencil 2022“.

Първите две класирани идеи продължават да се състезават за допускане до национален кръг на състезанието с всички класирани идеи от цялата страна.

Тази година ПГИУ – Русе е избрана да бъде домакин на националния кръг на национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“.

Сподели: