В ПГО - Русе ще бъде открит иновативен STEM център за обучение на педагогически специалисти

В ПГО – Русе ще бъде открит иновативен STEM център за обучение на педагогически специалисти

Предстои доставка на техническо оборудване и софтуерни лицензи за иновативен STEM център за обучение на педагогически специалисти за работа с технологията в Професионална гимназия по облекло /ПГО/  „Недка Иван Лазарова“ – Русе. За целта се отделят близо 154 хил. лева. На 11 януари ще стане ясно кой ще достави оборудването.

Става дума за 6 стереоскопични стереоскопични All-in-One компютърни конфигурации, 4 броя 65 – инчови интерактивни дисплеи, допълнително оборудване, 12 лаптопа, 20 таблета, 4 настолни компютъра, един 3 D принтер, 1 мастиленоструен принтер/плотер и др.

Така ще се осигури цялостно интегрирано решение за нова училищна творческа среда чрез създаване на иновативен STEM център, водещо до модернизиране на методите, формите и средствата, използвани в процеса на обучение в ПГО „Недка Иван Лазарова“. Инвестира се в цялостна идея, включваща учебна среда, технологии, управление, интегрирано съдържание, квалификация и методи на преподаване, създаване на умения за работа в дигитална среда, съвместна работа в групи, критично мислене, креативност и развиване на STEM умения у учениците, което улеснява бъдещото адекватно професионално ориентиране.

Сподели: