В ПГРКК – Русе се проведе „Ден на сини кариери“

На 27.05.2021 година в ПГРКК – Русе се проведе „Ден на сини кариери“, насочен към младите хора, които са изправени пред един от трудните избори в живота си – този на професия и реализация.
Пред учениците от VIII и IX клас в ПГРКК беше представена онлайн платформа, съдържаща структурирана информация за „Сини кариери“ – сектори в синята икономика, професии в тези сектори и изискванията на бизнеса за упражняването им в ерата на цифровизация и при използване на съвременни технологии, възможност за стипендиантски програми. Младежите имаха достъп до рекламни материали, видеофилми, представящи им различни професии и кораби.
Запознаха се с морските сектори, включващи няколко основни групи:
• С традиции и натрупан дългогодишен опит (корабоплаване, пристанищни дейности, корабостроене и кораборемонт, офшорен добив на нефт и газ, крайбрежен и морски туризъм, рибарство и аквакултури);
• Нововъзникващи сектори с голям потенциал за развитие (възобновяема енергия от морето, синя биоикономика и биотехнологии, морски минерални ресурси);
• Иновативни икономически дейности и предизвикателства (морски данни, морска сигурност, морско пространствено планиране, споделена инфраструктура, опазване на околната среда, устойчиво използване на морето и общи умения).
Събитието беше организирано от Морски клъстър – България в сътрудничество с Българска морска камара и със съдействието на Технически университет – Варна и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Текст и снимки: ПГРКК

Сподели: