В ПГСАГ – Русе се проведоха училищните етапи от състезанията за най – добър млад керамик и строител

На 26.02. 2021 г. в Професионална гимназия по строителство, архитектура и и геодезия „П.Пенев“- гр.Русе се проведе училищния кръг на състезанието „ Най-добър млад керамик”. Състезанието бе проведено на тема „Динамика и ритъм“.
Училищният кръг на състезанието се организира в категория: изработване на керамично изделие – оценяване и проектиране. Регламентът на състезанието провокира учениците да демонстрират своите умения и компетентности, придобити при обучението по професията за изпълнение на операции, свързани с технологията на керамичното производство, както и да покажат формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика.
В състезанието се включиха  ученици от 10 и 12 клас. След като обобщи резултатите комисията за оценяване
с председател: Даниел Кънчев Иванов
и членове : Ясен Павлов Тодоров и  Моника Тошкова Йорданова
извършi следното класиране:
I място- Катерина Петкова Димова X „ди“ клас- 89 точки;
II място-Борислава Тодорова Борисова- XII „г“ клас – 87 точки;
III място- Неделина Атанасова Минчева- XII „г“ клас- 87 точки;
IV място-  Зюлфие Айдън Ибрям- XII „г“ клас – 83 точки.
Бe избран отбора на ПГСАГ “П.Пенев“ – Русе, включващ класираните на първите три  места участници, който  съгласно регламента ще се представи на Националния кръг на състезанието „Най-добър млад керамик “ на 02 – 04.04.2021 г. в гр.Русе.

На 26.02.2021 г. се проведе училищният кръг от националното състезание по професионално направление „Строителство „- „Най- добър млад строител „. Участие взеха ученици от Х и XI клас на специалностите „Строителство и архитектура“ и „Архитектурна реставрация“. Комисията за оценяване  с председател: инж. Красимир Стефанов Атанасов – председател на КСБ, ОП – Русе и членове: инж. Ненчо Ненов – учител, теоретично обучение и Любомир Савов Величков – представител на работодателите извърши класиране на  участниците за регионалния кръг на състезанието.
В състезателната дисциплина „Зидарии“ I – во  място зае отборът – Максимилиян Николаев Димитров от  XIБ клас и  Кристиян Радославов Бобев от XIб клас. В дисциплината „Облицовки и настилки“ се отличи  Мирослав Мирославов Цонев от XA клас, а  в дисциплината “ Мазилки, шпакловки и бояджийски работи „ най-добра в категорията е Моника Емилова Димитрова от XА клас. Победителите се класираха за регионалния кръг на състезанието за III регионална група на  31.03.2021 г., чийто домакин ще бъде ПГСАГ „П.Пенев“ гр.Русе.
Всички участници показаха спортсменски дух и високи професионални умения.
И тази година се надяваме да спечелим призови позиции на регионалния и националния кръг.

Състезанията бяха отразени от екип на БНТ.

Сподели: